Điều khoản dịch vụ & Chính sách quyền riêng tư

Điều khoản dịch vụ & Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư

GymKID hiểu rằng quyền riêng tư là rất quan trọng đối với bạn. Chính sách quyền riêng tư áp dụng với website (Gymkid.edu.vn), ứng dụng mobile GymKID@Home (app) và các nội dung GymKID như văn bản, hình ảnh, video, đồ họa và các nội dung khác. Chính sách này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo mật và chia sẻ thông tin về người dùng của GymKID.

1. Chúng tôi thu thập thông tin gì

Các thông tin mà bạn cung cấp. Bạn không cần tạo tài khoản để sử dụng website.Tuy vậy, bạn sẽ cần tạo tài khoản để sử dụng các chức năng trên app. Chúng tôi sẽ hỏi một số thông tin để thực hiện việc đăng ký tài khoản, trong đó có email và mật khẩu. Để cá nhân hóa trải nghiệm cho bạn, chúng tôi sẽ hỏi thêm các thông tin khác như thông tin về con của bạn bao gồm tên, giới tính, tuổi và mối quan hệ của bạn với trẻ. Chúng tôi cũng khuyến khích bạn upload ảnh con bạn. Trong trường hợp bạn sử dụng dịch vụ đăng nhập của bên thứ 3, chúng tôi sẽ sử dụng các dịch vụ đó để xác thực cho bạn. Chúng tôi sẽ truy cập và thu thập các thông tin để phục vụ việc đăng nhập như email, tên. Chúng tôi thu thập các thông tin vì các mục đích sử dụng nêu trong chính sách này.

Dữ liệu chúng tôi thu thập. Bên cạnh các thông tin bạn cung cấp, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về máy tính, thiết bị di động, hoặc thiết bị mà bạn dùng để truy cập website, app. Chúng tôi thu thập và lưu trữ các dữ liệu về trình duyệt, IP, ngôn ngữ, OS, thông tin mạng di động bao gồm số điện thoại, thời gian sử dụng, các nội dung mà bạn đã xem. 

Chúng tôi có thể cũng thu thập và lưu trữ các thông tin trong logs máy chủ bao gồm các log của bên thứ 3. Điều này có thể bao gồm thông tin: (1) Chi tiết cách bạn dùng web, app và nội dung của chúng tôi, (2) giao thức internet, (3) thông tin thiết bị như crash, cài đặt phần cứng, loại trình duyệt, referal URL và (4) cookies của bạn. 

Khi bạn quay lại website và ứng dụng, cookie cho phép web và ứng dụng nhân diện bạn. Chúng tôi dùng cookie để lưu trữ thông tin đăng nhập của bạn cho các lần đăng nhập sau. Chúng tôi dùng cookie để hiểu hơn cách bạn tương tác với chúng tôi để phục vụ bạn tốt hơn. 

2. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào

Chúng tôi sử dụng thông tin đã thu thập được để cung cấp cho bạn dịch vụ GymKID tốt nhất trên web và app. Những việc này bao gồm và không giới hạn:

 

We use the information we collect to operate and provide you with the BabySparks Website, Applications and Content. This includes, but is not limited to:

 • Xác thực đăng nhập và xử lý các thanh toán (nếu có) của bạn
 • Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn và con bạn trong app và website
 • Cho phép bạn theo dõi tiến trình hoạt động của trẻ trên GymKID
 • Tùy biến và cung cấp các thông tin về nội dung và dịch vụ của GymKID mà bạn có thể quan tâm
 • Cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng và gửi các xác thực về tài khoản của bạn
 • Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
 • Quản lý và cải tiến sản phẩm, dịch vụ, website và app

Bạn có thể lựa chọn không nhận email bằng cách lựa chọn chức năng “unsubscribe” trên email của chúng tôi. Nhưng chúng tôi duy trì quyền được gửi email cho bạn để xác thực giao dịch và thông báo các vấn đề liên quan tới tài khoản của bạn. 

Chúng tôi cũng có quyền được sử dụng hoặc chia sẻ các thông tin không riêng tư vì một lý do khác.

 

3. Chia sẻ thông tin với bên thứ ba

Để cung cấp một số Dịch vụ, chúng tôi có thể cần chia sẻ thông tin với một số bên thứ ba khác, bao gồm nhóm các công ty của chúng tôi, trong các trường hợp sau:

 • Nhóm các công ty của chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ thông tin với các công ty trong tập đoàn để chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, trong đó có cả dịch vụ liên quan đến du lịch và dịch vụ khác, có thể thu hút sự quan tâm của quý vị. Những bên được chia sẻ này sẽ tuân thủ Tuyên bố này và tất cả các luật hiện hành điều chỉnh việc truyền thông tin quảng cáo.
 • Nhà cung cấp. Chúng tôi chia sẻ thông tin với một số nhà cung cấp được sử dụng để hỗ trợ Dịch vụ, bao gồm hỗ trợ giao dịch, chẳng hạn như bất kỳ đặt chỗ nào quý vị có thể thực hiện, ví dụ như chia sẻ dữ liệu với nhà hàng nếu quý vị đặt chỗ bằng Dịch vụ. 
 • Đối tác kinh doanh. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về quý vị, Thiết bị và việc quý vị sử dụng Dịch vụ với các đối tác kinh doanh đáng tin cậy của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ thông tin để có thể cung cấp cho quý vị nội dung liên quan hoặc để hỗ trợ thanh toán cho các sản phẩm hoặc dịch vụ quý vị có thể mua trên trang web, app của các đối tác. Việc chia sẻ này thường tuân theo các thỏa thuận bằng văn bản bao gồm nghĩa vụ bảo mật và quyền riêng tư, tuy nhiên, lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát các nguyên tắc về quyền riêng tư của những đối tác kinh doanh bên thứ ba này.
 • Mạng lưới quảng cáo. Đôi khi chúng tôi thu thập và chia sẻ thông tin về mối quan tâm của quý vị với các mạng lưới quảng cáo. 
 • Các bên thứ ba khác, chẳng hạn như trang web chuyển đến. Các bên thứ ba cũng có thể hỗ trợ chúng tôi thu thập thông tin, ví dụ như điều hành các tính năng của trang web hoặc hỗ trợ việc thực hiện quảng cáo trực tuyến phù hợp với mối quan tâm của quý vị. Chúng tôi có thể chia sẻ phân khúc đối tượng và thông tin khác với các bên thứ ba sử dụng thông tin đó cho quảng cáo phù hợp với quý vị.

Các bên thứ ba chỉ có thể thu thập hoặc truy cập thông tin khi cần thiết để thực hiện các chức năng được cho phép.

Một số phiên bản hệ điều hành của Thiết bị cho phép quý vị từ chối một số loại chia sẻ thông tin, bao gồm chia sẻ với một vài mạng lưới quảng cáo nhất định. Vui lòng kiểm tra cài đặt Thiết bị nếu quý vị muốn giới hạn hoạt động theo dõi đó. 

4. Lưu trữ và xóa dữ liệu

Chúng tôi chỉ giữ dữ liệu cá nhân của bạn chừng nào còn cần thiết nhằm cung cấp cho bạn Dịch Vụ GymKID và vì mục đích kinh doanh chính đáng và thiết yếu, như là duy trì việc thực hiện Dịch Vụ GymKID, đưa ra các quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu về các tính năng và đề xuất mới, tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, và giải quyết tranh chấp. Chúng tôi giữ một số dữ liệu cá nhân của bạn chừng nào bạn vẫn là người dùng Dịch Vụ GymKID.

Nếu bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn để không thể xác định được bạn trừ khi chúng tôi được phép hoặc bắt buộc theo luật phải duy trì một số dữ liệu cá nhân nhất định, bao gồm các trường như:

 • Nếu có vấn đề không giải quyết được liên quan đến tài khoản của bạn, như là nợ tín dụng trên tài khoản của bạn hoặc khiếu nại hoặc tranh chấp chưa được giải quyết, chúng tôi sẽ giữ dữ liệu cá nhân cần thiết cho đến khi vấn đề được giải quyết.
 • Khi chúng tôi cần giữ dữ liệu cá nhân cho các nghĩa vụ về pháp lý, thuế, kiểm toán và kế toán, chúng tôi sẽ giữ các dữ liệu cá nhân cần thiết cho khoảng thời gian theo luật định; và/hoặc
 • Khi cần thiết vì lợi ích kinh doanh chính đáng của chúng tôi như là chống gian lận hoặc duy trì an ninh cho các người dùng của chúng tôi.

5. Giữ cho dữ liệu cá nhân của bạn an toàn

Chúng tôi cam kết bảo vệ các dữ liệu cá nhân của người dùng. Chúng tôi thực thi các biện pháp kĩ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ an ninh cho dữ liệu cá nhân của bạn; tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng không có hệ thống nào là an ninh tuyệt đối. Chúng tôi đã thực thi những chính sách khách nhau bao gồm chính sách sử dụng biệt hiệu, mã hóa, truy cập và lưu trữ để phòng ngừa việc truy cập trái phép và lưu giữ không cần thiết các dữ liệu cá nhân trên hệ thống của chúng tôi.

Mật khẩu của bạn bảo vệ tài khoản người dùng của bạn, do đó chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng mật khẩu mạnh dành riêng cho tài khoản GymKID của bạn, không bao giờ chia sẻ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai, hạn chế truy cập vào máy tính và trình duyệt của bạn, và đăng xuất sau khi sử dụng Dịch Vụ GymKID.

  

6. Thay đổi Chính Sách về Quyền Riêng Tư của chúng tôi

Chúng tôi có thể thay đổi Chính Sách về Quyền Riêng Tư này tùy từng thời điểm bằng cách đăng tải phiên bản mới nhất của Chính Sách về Quyền Riêng Tư trên website và app. Chúng tôi sẽ gửi thông báo thích hợp tới quý khách về bất kỳ thay đổi lớn nào. Chúng tôi khuyến khích quý khách thường xuyên ghé thăm để nắm rõ cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách.

 

7. Thông tin liên hệ

Vui lòng gửi các yêu cầu hoặc bình luận của bạn về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi bằng cách gửi thông tin tới địa chỉ:

Phòng Bảo vệ quyền riêng tư

GymKID Inc

Tầng 2 Tòa 2A Vinaconex 7, 136 Đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

 

31/03/2020 09:34:31 AM
 • +243 20 16699
 • contact@gymkid.edu.vn
 • Tòa nhà 2A - Vinaconex 7
  - 136 Hồ Tùng Mậu -Bắc Từ Liêm - Hà Nội